Skogsmaskiner – skördare och skotare

Skogsmaskiner är fordon avsedda för skogsbruk och arbete i terräng. Vid avverkning av skog enligt kortvirkesmetoden som är den dominerande i Europa använder man i huvudsak två typer av skogsmaskiner – skördare och skotare som arbetar tillsammans för att avverka skog.

En skördare är en skogsmaskin som fäller och upparbetar träd, och som är utformad för att kunna ta sig fram och arbeta i krävande terräng. En skördare är utrustat med en hydraulisk kran och ett skördaraggregat som sågar av trädstammarna, för att sedan kvista de med hjälp av aggregatets kvistknivar. Den andra typen av skogsmaskin som används vid kortvirkesmetoden är en skotare. Skotaren lyfter och lastar virket som skördaren avverkat, för att sedan transportera det ut till ett så kallat avlägg vid närmaste väg varifrån virket sedan fraktas till industrin med virkesbilar.

Såväl skotare som skördare är skogsmaskiner som utformats för hög framkomlighet i terräng och för att, genom ett lågt marktryck undvika skador i skog och mark. Skördaren är främst den skogsmaskin som tar sig fram och som också har minst inverkan på underlaget. Genom god planering av arbetet med skogsmaskinerna och avverkningen kan skördaren placera virket för att förenkla framkomligheten för skotaren så att så lite skador som möjligt orsakas i terrängen.

Sociala medier

Följ gärna Eco Log i sociala medier och håll koll på vår youtube-kanal.